Lista potencijalnih mailova za donacije i sponzore

Lista potencijalnih mailova za donacije i sponzore

Volonteri ovdje upisuju sve profitabilne pravne osobe: tvrtke, obrte, profitabilne udruge; a koje su potencijalni sponzori i/ili donatori Udruge. Njima šaljemo e-mail (poziv da doniraju) i takon Udruga sakuplja dio financijskih sredstava za Udrugu.