TarraLand Utočište kunića i divljih zečeva

UPUTE ZA VOLONTERE

Povratak na edukaciju __________________________________________________________

Izaberite:

 

Opća pravila - obavezno pročitati

Volonter smije predstavljati Udrugu samo u prethodnom dogovoru sa Udrugom (voditeljima).

Nije dopušteno pisanje i slanje niti jednog emaila te samoinicijativni usmeni i slični dogovori sa drugim pravnim osobama (tvrtkama, obrtima i slično) ili fizičkim osobama u naše ime, bez prethodnog dogovora sa voditeljima Udruge.

Vjerujemo da svakva ovakva inicijativa ima želju da pomogne Udruzi, no kako bismo izbjegli nesporazume, OBAVEZNO je za svaki kontakt potrebna prethodna konzultacijama sa voditeljima - dakle potrebno je poslati :

  1. prijedlog emaila kakav želite poslati ili prijedlog razgovora kakav želite obaviti (točan tekst) u ime Udruge;
  2. kome ga točno želite poslati /tj. s kime točno želite razgovarati o toj temi u ime Udruge, i
  3. vaše obrazloženje zašto predlažete da nekoga kontaktirate u naše ime.

U kratkom vremenu dobiti ćete odobrenje ili neodobravanje (uz obrazloženje zašto ideja nije odobrena).

Udruga ima službeni e-mail kojim se služi za službene kontakte i nije dopuštena nijedna radnja sa čijim detaljima u potpunosti nije upoznata Udruga.

Za svaki i najmanji korak koji volonter poduzima, volonter je obavezan obavijestiti Udrugu i dobiti dopuštenje Udruge tek nakon koje smije kontaktirati druge osobe u ime Udruge. U suprotnom je STROGO ZABRANJENO predstavljati Udrugu!

Općenito: nije dopušteno predstavljati Udrugu na svoju ruku bez odobrenja. Svi volonteri moraju biti koordinirani, jer zamislite kako bi izgledalo da svaki volonter na svoju ruku "čeprka" i kontaktira tko zna koga bez da to voditelji znaju.

Zamislite i kako bi bilo da vas netko predstavlja i piše u vaše ime, a da vi niste s time uopće bili upoznati. I vi biste htjeli znati sve detalje da znate biste li se složili sa time da vas netko drugi predstavlja, a vjerovatno biste taj tekst čak htjeli poslati sa Vaše vlastite email adrese, zar ne?

Isto zahtjeva i Udruga u kojoj volontirate.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Voditelji i stalni volonteri Udruge